Resum

Nota de tall juny

 • Musicologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 105 78 ND 78 74,16% 0 ND
10-11 80 109 79 92,11% 142 79,86% 0 ND
11-12 60 101 67 94,92% 194 77,48% 0 ND
12-13 60 80 60 98,28% 221 86,8% 24 97%
13-14 60 73 60 98,21% 235 83,41% 35 95%
14-15 60 67 55 96,3% 217 83,67% 44 93%
15-16 60 65 64 98,33% 209 82,54% 42 92%
16-17 60 78 61 96,55% 199 80,05% 33 92%
17-18 60 74 61 98,28% 201 85,16% 33 92%
18-19 60 56 60 72,41% 211 81,23% 23 92%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)