Resum

Nota de tall juny

 • Arqueologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 104 80 ND 80 78,18% 0 ND
10-11 80 79 85 94,59% 147 82,07% 0 ND
11-12 80 99 83 97,44% 211 82,3% 0 ND
12-13 80 83 83 86,11% 266 87,34% 34 98%
13-14 80 84 78 94,59% 293 86,45% 36 95%
14-15 80 77 80 98,48% 317 84,07% 66 94%
15-16 80 65 74 88,89% 294 83,2% 50 93%
16-17 80 58 62 93,22% 273 85,49% 57 95%
17-18 80 59 58 96,36% 250 84,68% 49 93%
18-19 80 51 64 75% 245 87,64% 41 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)