Resum

Nota de tall juny

 • Estudis anglesos

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 105 106 120 ND 120 66,3% 0 ND
10-11 80 81 73 83,95% 162 75,18% 0 ND
11-12 80 107 80 90,91% 221 72,65% 0 ND
12-13 80 94 78 84% 268 78,5% 23 97%
13-14 80 89 80 92% 308 75,66% 32 96%
14-15 80 71 77 84,51% 330 75,04% 66 90%
15-16 80 90 80 93,06% 308 77,95% 45 90%
16-17 80 89 81 93,75% 318 76,04% 56 86%
17-18 80 83 79 91,89% 299 77,77% 47 86%
18-19 80 98 83 92,77% 313 80,96% 61 88%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)