Resum

Nota de tall juny

 • Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)
 • Estudis clàssics

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 65 24 39 ND 39 61,94% 0 ND
10-11 40 11 13 90,91% 35 67,49% 0 ND
11-12 40 18 23 93,33% 49 76,22% 0 ND
12-13 40 21 25 100% 64 74,81% 12 96%
13-14 40 18 23 100% 59 78,79% 4 95%
14-15 40 21 27 94,74% 76 80,92% 8 83%
15-16 40 16 17 100% 79 77,98% 17 93%
16-17 40 17 22 100% 74 75% 15 97%
17-18 40 22 24 100% 72 80,69% 10 97%
18-19 ND ND ND ND 50 83,33% 7 90%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)