Resum

Nota de tall juny

 • Llengua i literatura espanyoles
 • Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 85 47 35 ND 35 62,9% 0 ND
10-11 60 49 67 92,16% 93 66,09% 0 ND
11-12 60 66 60 90,2% 138 64,73% 0 ND
12-13 60 58 60 91,23% 167 76,09% 11 95%
13-14 60 25 27 95,24% 162 78,39% 23 97%
14-15 60 26 27 100% 152 78,9% 24 90%
15-16 60 43 56 91,84% 171 76,68% 27 90%
16-17 60 42 40 89,74% 160 76,1% 23 88%
17-18 60 54 56 90,57% 175 74,97% 23 86%
18-19 60 37 48 78,26% 174 71,09% 27 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)