Resum

Nota de tall juny

 • Geografia i ordenació del territori
 • Geografia i ordenació del territori-en xarxa

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 100 62 72 ND 73 61,51% 0 ND
10-11 100 76 112 85,25% 168 63,62% 0 ND
11-12 120 126 124 94,92% 254 61,1% 0 ND
12-13 120 73 99 86,44% 273 71,88% 6 96%
13-14 120 39 53 93,55% 275 74,69% 26 94%
14-15 120 50 53 96,97% 279 74,4% 25 91%
15-16 120 43 48 85,71% 265 77,51% 49 90%
16-17 90 49 65 87,04% 258 73,68% 41 87%
17-18 90 50 51 92,86% 221 75,96% 33 85%
18-19 ND ND ND ND 157 81,56% 27 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)