Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 49
Home 22
Total 71

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 49
Home 22

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10