Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 92
Demanda 2a opció 33
Demanda 1a opció 28
Demanda 3a opció 22

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 28
Assignació 3a opció 2
Assignació 4a opció 2
Assignació 2a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 7 a <8 38
De 6 a <7 34
De 5 a <6 28
De 8 a <9 23
De 9 a <10 20
De 10 a <11 17
De 11 a <12 11
De 12 a <13 8
<5 2
Sense informar 2
Total 183

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 23
Més grans de 25 anys 3
Univ. Batx. / COU 1
Més grans de 45 anys 1
Total 28