Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 11 12 90%
14-15 60 11 12 100%
15-16 60 13 15 100%
16-17 50 14 15 100%
17-18 50 9 11 100%
18-19 50 15 20 72,22%

Nota de tall juny

  • Llengua i literatura catalanes
  • Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Univ. Batx. / COU 6
Batx. / COU amb PAU 5
FP2, CFGS 1
Total 12