Resum

Nota de tall juny

 • Història

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 140 108 124 ND 124 73,67% 0 ND
10-11 140 115 144 93% 244 80,27% 0 ND
11-12 160 155 160 97,85% 374 78,05% 0 ND
12-13 160 119 149 96,7% 467 82,1% 45 97%
13-14 160 109 132 94,57% 502 81,87% 81 95%
14-15 160 100 115 96,51% 490 81,81% 68 95%
15-16 160 99 117 94,12% 491 84,15% 84 93%
16-17 160 86 96 90,8% 458 81,89% 81 94%
17-18 160 105 119 94,55% 444 79,3% 78 92%
18-19 160 130 157 68,24% 470 79,15% 87 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)