Resum

Nota de tall juny

 • Humanitats

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
12-13 80 47 76 94,74% 76 68,01% 0 ND
13-14 80 35 54 96,15% 96 73,49% 0 ND
14-15 80 30 51 87,5% 124 76,33% 2 99%
15-16 80 29 49 87,5% 148 74,03% 16 96%
16-17 80 29 68 75,38% 175 79,14% 27 92%
17-18 80 35 52 90% 158 79,03% 19 96%
18-19 70 55 71 70,59% 184 79,93% 24 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)