Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 160
Dona 109
Total 269

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 109
Home 160

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10