Resum

Nota de tall juny

 • Estudis de català i espanyol
 • Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 21 33 90,48% 33 59,69% 0 ND
11-12 30 20 26 91,67% 47 53,65% 0 ND
12-13 30 16 22 93,33% 54 64,05% 0 ND
13-14 30 10 12 100% 53 74,81% 5 97%
14-15 30 16 16 100% 58 81,07% 8 83%
15-16 30 15 13 92,31% 56 83,65% 12 85%
16-17 30 8 7 100% 47 81,06% 11 90%
17-18 30 11 14 100% 43 82,23% 12 87%
18-19 30 16 17 87,5% 45 70,73% 7 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)