Resum

Nota de tall juny

 • Estudis d'espanyol i de clàssiques

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 3 7 75% 7 47,14% 0 ND
11-12 30 14 15 100% 16 50% 0 ND
12-13 30 6 5 100% 16 70,32% 0 ND
13-14 20 8 9 85,71% 22 61,88% 0 ND
14-15 20 5 5 100% 17 69,94% 4 92%
15-16 20 7 2 100% 11 80,39% 1 100%
16-17 0 0 ND ND 9 77,22% 1 85%
17-18 0 0 ND ND 8 87,84% 3 87%
18-19 ND ND ND ND 4 92,31% 2 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)