Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 45
Demanda 2a opció 24
Demanda 1a opció 21
Demanda 3a opció 10

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 21
Assignació 2a opció 9
Assignació 4a opció 2
Assignació 3a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 27
De 6 a <7 22
De 8 a <9 11
De 7 a <8 10
Sense informar 10
De 9 a <10 5
De 12 a <13 2
De 10 a <11 1
De 13 a 14 1
Total 89

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 17
Univ. Batx. / COU 4
Més grans de 25 anys 2
Altres accessos 2
Total 25