Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 36
Home 12
Total 48

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 36
Home 12

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10