Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 120
Demanda 1a opció 72
Demanda 2a opció 52
Demanda 3a opció 52

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 28
Assignació 2a opció 6
Assignació 4a opció 5
Assignació 3a opció 3

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 59
De 5 a <6 58
De 7 a <8 55
De 8 a <9 28
De 9 a <10 18
De 11 a <12 16
De 10 a <11 11
Sense informar 6
De 12 a <13 5
De 13 a 14 2
Total 258

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 22
Univ. Batx. / COU 5
FP2, CFGS 2
Diplomat, llicenciat 1
Total 30