Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 30 27 31 92%
14-15 30 19 29 94,44%
15-16 30 17 27 92%
16-17 30 20 32 74,19%
17-18 30 13 21 75%
18-19 30 15 ND ND

Nota de tall juny

  • Estudis d'anglès i català

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 23
Univ. Batx. / COU 3
Diplomat, llicenciat 1
FP2, CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Total 29