UAB : Antropologia social i cultural / social and cultural anthropology

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 5 5 5 69% 0% 0 0%
16-17 5 6 9 100% 0% 2 0%
17-18 5 1 4 100% 0% 3 100%
18-19 5 6 6 94% 0% 0 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.