UAB : Facultat de filosofia i lletres

Graus

Antropologia social i cultural Ciències Socials i Jurídiques
Arqueologia Arts i Humanitats
Ciències de l'antiguitat Arts i Humanitats
Estudis anglesos Arts i Humanitats
Estudis clàssics Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i català Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i espanyol Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i francès Arts i Humanitats
Estudis de català i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis de català i espanyol Arts i Humanitats
Estudis de francès i català Arts i Humanitats
Estudis de francès i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis de francès i espanyol Arts i Humanitats
Estudis de gènere Arts i Humanitats
Estudis d'espanyol i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis francesos Arts i Humanitats
Filosofia Arts i Humanitats
Geografia i ordenació del territori Ciències Socials i Jurídiques
Geografia, medi ambient i planificació territorial Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en estudis anglesos i estudis cl?ssics Arts i Humanitats
Graduat en estudis anglesos i llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Graduat en estudis anglesos i llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats
Graduat en llengua i literatura espanyoles i estudis cl?ssics Arts i Humanitats
Graduat en llengua i literatures catalanes i estudis cl?ssics Arts i Humanitats
Graduat en llengua i literatures catalanes i llengua i literatures espanyoles Arts i Humanitats
Grau obert en llengües, programa de (agrupació) Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història de l'art Arts i Humanitats
Història, política i economia / history, politics and economics Ciències Socials i Jurídiques
Humanitats Arts i Humanitats
Humanitats Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats
Musicologia Arts i Humanitats
Territori, globalització i sostenibilitat Ciències Socials i Jurídiques

Màsters

Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural Arts i Humanitats
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats
Antropologia social i cultural / social and cultural anthropology Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia social i cultural/social and cultural anthropology Arts i Humanitats
Antropologia: recerca avançada i intervenció social Ciències Socials i Jurídiques
Arqueologia prehistòrica Arts i Humanitats
Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana Arts i Humanitats
Egiptologia Arts i Humanitats
Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol Arts i Humanitats
Erasmus mundus en filosofia alemanya i francesa: reptes contemporanis / erasmus mundus in german and frech philosophy: contemporary issues Arts i Humanitats
Estudis anglesos avançats/ advanced english studies Arts i Humanitats
Estudis anglesos avançats: literatura i cultura Arts i Humanitats
Estudis avançats de llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions Arts i Humanitats
Estudis teatrals Arts i Humanitats
Estudis teatrals Arts i Humanitats
Estudis territorials i de la població Ciències Socials i Jurídiques
Estudis territorials i de la població Ciències Socials i Jurídiques
Filosofia aplicada Arts i Humanitats
Filosofia contemporània: tendències i debats Arts i Humanitats
Franc?s llengua estrangera i diversitat ling??stica Arts i Humanitats
Geoinformaci? Ciències Socials i Jurídiques
Història comparada, segles xvi-xx Arts i Humanitats
Història contemporània Arts i Humanitats
Història de catalunya Arts i Humanitats
Història de la ciència: ciència, història i societat Ciències
Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals Ciències Socials i Jurídiques
Literatura comparada: estudis literaris i culturals Arts i Humanitats
Literatura comparada: estudis literaris i culturals Arts i Humanitats
Llengua espanyola i literatura hispànica Arts i Humanitats
Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera Arts i Humanitats
Llengua i civilització de l'antic egipte Arts i Humanitats
Musicologia i educació musical Arts i Humanitats
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga Arts i Humanitats
Prehistòria, antiguitat i edat mitjana Arts i Humanitats
Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology Arts i Humanitats
Reptes de la filosofia contemporània Arts i Humanitats
Tractament de la informació i comunicació multilingüe Arts i Humanitats
Tractament de la informació i comunicació multilingüe Arts i Humanitats