Resum

Nota de tall juny

 • Medicina

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 320 729 308 81,93% 326 80,26% 0 ND
11-12 320 880 335 64,9% 683 80,16% 0 ND
12-13 320 928 302 78,49% 1.012 84,15% 0 ND
13-14 320 791 319 62,01% 1.329 86,17% 0 ND
14-15 320 865 302 67,33% 1.626 85,53% 0 ND
15-16 320 829 341 75,62% 1.950 87,63% 252 97%
16-17 320 770 306 83,64% 1.966 88,72% 320 94%
17-18 320 640 305 64,37% 1.890 89,94% 298 93%
18-19 320 689 318 71,78% 1.868 90,11% 289 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)