Resum

Nota de tall juny

 • Fisioteràpia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 271 75 87,3% 76 56,67% 0 ND
11-12 80 326 80 81,82% 141 78,65% 0 ND
12-13 80 291 83 77,14% 219 84,56% 0 ND
13-14 80 372 82 85,14% 274 90,87% 28 97%
14-15 80 327 77 87,14% 317 91,24% 64 92%
15-16 80 290 92 89,53% 331 91,14% 65 94%
16-17 80 252 80 95,89% 328 93,15% 81 94%
17-18 80 234 81 93,24% 310 94,29% 73 95%
18-19 80 229 80 87,84% 310 93,26% 70 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)