Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 91 98 37,5%
14-15 80 116 94 55%
15-16 80 108 96 58,02%
16-17 80 86 87 62,96%
17-18 80 97 81 65,38%
18-19 80 108 95 61,9%

Nota de tall juny

  • Infermeria Sant Pau

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 39
FP2, CFGS 29
Altres accessos 16
Univ. Batx. / COU 6
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Més grans de 45 anys 1
Total 94