Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 35 23 23 98% 0% 22 100%
16-17 35 15 16 100% 0% 16 100%
17-18 30 15 15 93% 7% 14 100%
18-19 30 11 11 94% 0% 10 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.