Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 30 31 33 99% 0% 26 100%
16-17 30 30 37 97% 7% 28 100%
17-18 30 29 35 93% 14% 21 100%
18-19 30 29 38 99% 0% 30 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.