Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 35 34 67 99% 3% 32 100%
16-17 35 36 69 98% 0% 33 100%
17-18 35 35 70 98% 0% 34 100%
18-19 35 35 72 98% 0% 35 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.