Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
13-14 10 8 8 100% 0% 8 100%
14-15 10 9 9 100% 0% 9 100%
15-16 10 7 7 100% 0% 7 100%
16-17 10 ND 0 0% 0% 0 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.