Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 60 60 60 97% 12% 53 100%
16-17 60 61 61 99% 2% 57 100%
17-18 60 60 63 97% 12% 55 100%
18-19 60 61 61 98% 0% 57 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.