Resum

Nota de tall juny

 • Veterinària

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 123 429 122 89,38% 128 80,49% 0 ND
11-12 115 472 117 92,59% 239 85,11% 0 ND
12-13 115 521 112 87,13% 380 88,61% 0 ND
13-14 115 494 114 97,03% 528 89,73% 0 ND
14-15 115 553 110 93,33% 637 91,68% 102 98%
15-16 115 539 118 91,82% 658 90,68% 124 96%
16-17 115 492 116 96,36% 643 89,45% 117 95%
17-18 115 410 116 93,58% 633 89,42% 128 94%
18-19 115 434 116 91,82% 610 90,94% 96 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)