Resum

Nota de tall juny

  • Teràpia ocupacional Creu Roja

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Titulats Demanda 1a opció Estudiants matriculats Estudiants de nou ingrés Places ofertes Taxa d'eficiència % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment % accés en primera preferència
12-13 35 0 177 35 0 97% 31,43% 85,56% 95,83%
13-14 0 17 140 15 80 ND 20% 85,63% 100%
14-15 0 31 117 27 80 ND 7,41% 77,32% 86,36%
15-16 31 37 132 48 80 94% 33,33% 79% 90%
16-17 12 50 133 52 80 81% ND 83,52% 93,33%
17-18 ND 37 ND ND 80 ND ND 0% ND