Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 75
De 7 a <8 73
De 5 a <6 72
Sense informar 26
De 8 a <9 22
De 9 a <10 6
De 10 a <11 2
De 11 a <12 1
Total 277