Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 17 15 100%
14-15 80 31 27 86,36%
15-16 80 37 48 90%
16-17 80 50 52 93,33%
17-18 80 37 48 90,7%
18-19 80 34 52 57,14%

Nota de tall juny

  • Teràpia ocupacional Creu Roja

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 10
FP2, CFGS 10
Altres accessos 5
Univ. Batx. / COU 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 27