Resum

Nota de tall juny

 • Ciència política i gestió pública
 • Ciència política i gestió pública / Dret
 • Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 140 120 135 ND 135 66,95% 0 ND
10-11 140 142 137 91,06% 249 70,97% 0 ND
11-12 140 137 138 83,58% 369 71,87% 1 ND
12-13 140 133 143 84,17% 470 78,25% 33 96%
13-14 130 128 137 87,6% 524 76,94% 82 92%
14-15 120 118 119 86,84% 502 81,52% 73 88%
15-16 130 131 124 83,76% 512 81,99% 74 91%
16-17 130 151 119 90,35% 515 79,05% 94 91%
17-18 120 136 120 94,02% 486 81,87% 92 86%
18-19 90 130 96 80,65% 461 85,01% 87 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)