Resum

Nota de tall juny

 • Sociologia
 • Estadística aplicada / Sociologia (simultaneïtat)
 • Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 140 127 140 ND 140 59,67% 0 ND
10-11 140 119 141 84,3% 245 62,8% 0 ND
11-12 140 315 140 77,05% 327 73,63% 0 ND
12-13 140 109 137 81,9% 411 76,23% 21 98%
13-14 140 108 136 78,99% 461 76,58% 63 93%
14-15 120 99 118 86,41% 434 76,89% 65 88%
15-16 130 113 113 88,18% 421 78,02% 61 89%
16-17 130 103 121 78,81% 427 72,5% 63 89%
17-18 120 122 121 89,66% 411 74,44% 69 89%
18-19 110 120 114 77,48% 408 73,47% 57 90%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)