UAB : Gestió de la informació i el coneixement en l'àmbit de la salut

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
12-13 0 8 8 91% 12% 6 100%
13-14 30 4 5 56% 25% 3 100%
14-15 30 7 8 80% 14% 6 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.