Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 67
De 5 a <6 29
De 6 a <7 27
De 7 a <8 13
De 8 a <9 5
De 9 a <10 2
Total 143