Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 6.432 93 69,161
13-14 5.364 93 57,677
14-15 9.732 110 88,473
15-16 4.410 82 53,78
16-17 5.358 58 92,379
17-18 5.394 50 107,88
18-19 222 7 31,714