Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
12-13 0 0 26 53,85%
13-14 60 15 21 75%
14-15 60 31 42 83,33%
15-16 0 0 24 ND
16-17 0 0 13 ND
17-18 0 0 17 ND

Nota de tall juny

  • Podologia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 15
Altres accessos 11
FP2, CFGS 7
Univ. Batx. / COU 3
Més grans de 25 anys 3
Diplomat, llicenciat 2
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 42