Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 241
FP2, CFGS 90
Univ. Batx. / COU 59
Diplomat, llicenciat 13
Més grans de 25 anys 12
Univ. FP2 / CFGS 10
Altres accessos 6
Total 431

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000272 Logopèdia 96 230 75 34
GRAU00000354 Psicologia 439 826 222 614
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 535 1.056 297 648

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 426
Assignació 2a opció 53
Assignació 4a opció 47
Assignació 3a opció 24

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats