Resum

Nota de tall juny

 • Logopèdia (Bellaterra)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 110 79 ND 185 85,15% 11 ND
10-11 80 114 75 88,73% 233 87,79% 18 ND
11-12 80 96 81 87,67% 275 88,08% 40 ND
12-13 80 117 74 82,35% 289 87,95% 46 94%
13-14 80 123 79 82,19% 300 92,41% 68 93%
14-15 80 128 80 89,19% 295 91,86% 64 93%
15-16 80 112 82 87,01% 304 90,06% 53 93%
16-17 80 122 84 88,46% 314 92,02% 63 96%
17-18 80 117 82 88,89% 312 90,15% 61 97%
18-19 80 103 84 88,61% 321 90,28% 62 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)