Resum

Nota de tall juny

 • Psicologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 360 541 349 86,75% 470 81,94% 0 ND
11-12 360 439 350 87,95% 909 87,73% 27 ND
12-13 360 553 357 80,12% 1.262 91,43% 168 99%
13-14 360 567 361 87,68% 1.438 89,37% 269 97%
14-15 360 545 353 91,05% 1.442 86,81% 277 96%
15-16 360 595 361 92,4% 1.440 88,37% 289 95%
16-17 360 542 355 95,76% 1.429 89,43% 270 94%
17-18 360 530 356 96,4% 1.468 89,17% 297 93%
18-19 360 472 359 90,66% 1.462 90,23% 270 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)