UAB : Facultat de ciències de l'educació

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 289
FP2, CFGS 221
Univ. Batx. / COU 45
Univ. FP2 / CFGS 25
Més grans de 25 anys 17
Diplomat, llicenciat 12
Altres accessos 6
Més grans de 45 anys 2
Més grans de 40 anys 1
Total 618

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000291 Educació infantil 358 648 313 393
GRAU00000292 Educació primària 480 806 404 726
GRAU00000072 Educació social 147 473 166 246
GRAU00000166 Pedagogia 78 660 162 173
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 1.063 2.587 1.045 1.538

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 629
Assignació 4a opció 25
Assignació 3a opció 18
Assignació 2a opció 12

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats