Resum

Nota de tall juny

 • Educació social

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 160 74 ND 82 84,58% 0 ND
10-11 80 155 85 100% 157 87,42% 0 ND
11-12 80 147 92 96,25% 234 87,83% 0 ND
12-13 80 149 83 97,5% 298 94,09% 50 99%
13-14 80 149 88 98,78% 326 92,76% 65 98%
14-15 80 160 88 95,24% 334 93,72% 61 99%
15-16 80 176 83 100% 344 93,55% 69 97%
16-17 80 161 82 97,44% 347 93,56% 75 97%
17-18 80 134 80 98,65% 339 90,67% 84 97%
18-19 80 136 81 92% 317 89,76% 71 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)