Resum

Nota de tall juny

 • Pedagogia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 75 78 79 ND 82 83,31% 0 ND
10-11 75 68 74 68,57% 146 88,3% 0 ND
11-12 75 78 77 77,78% 204 92,4% 0 ND
12-13 75 63 74 54,79% 265 91,63% 34 98%
13-14 75 97 85 82,28% 299 90,06% 67 96%
14-15 75 107 93 84,44% 297 90,55% 57 97%
15-16 75 77 72 82,35% 280 88,31% 47 97%
16-17 75 82 73 78,26% 287 92,42% 57 96%
17-18 75 105 75 88,89% 282 88,35% 59 94%
18-19 75 83 75 90,41% 271 85,18% 45 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)