UAB : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Hores de docència compartides amb altres ensenyaments

  • No compartida

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
13-14 3.016 52 58
14-15 3.252 58 56,069
15-16 5.312 94 56,511
16-17 4.776 87 54,897
17-18 5.312 94 56,511
18-19 6.944 123 56,455