UAB : Graduat en educació infantil i graduat en educación primaria

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
14-15 20 31 19 75% 19 87,76% 0 ND
15-16 0 52 22 ND 38 97,92% 0 ND
16-17 0 0 ND ND 15 100% 0 ND
17-18 0 0 ND ND 15 97,69% 0 ND
18-19 ND ND ND ND 14 100% 14 99%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)