UAB : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en anglès/llengües estrangeres

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
11-12 0 0 35 100% 0% 35 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.