UAB : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat

Resum