UAB : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial i electricitat

Resum