Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
13-14 30 20 20 100% 0% 20 100%
14-15 30 18 18 100% 0% 18 100%
15-16 30 24 24 100% 0% 24 100%
16-17 30 17 17 99% 6% 16 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.